اس ام اس تبریک عید قربان

اس ام اس تبریک عید قربان

ahmad mehranfar tarlan parvaneh shabnam gholikhani

اس ام اس تبریک عید قربان

اس ام اس تبریک عید قربان

اس ام اس تبریک عید قربانعید قربان روز رها شدن از تعلقات دنیوی و رهایی از هر آنچه غیر خدایی است.


عید اضحی رسم و آئین خلیل آزرست بعد آن ،عید غدیر، روز ولای حیدر است عید قربان و پیشاپیش عید سعید غدیر مبارک


جلوه گاه تعبد و تسلیم ابراهیمیان حنیف است و فصل قرب مسلمانان به خداوند در سایه عبودیت . . . عید قربان، یعنی فدا کردن همه «عزیزها» در آستان «عزیزترین» و گذشتن از همه وابستگی ها به عشق مهربان ترین . . .


بر پیکر عالم وجود جان آمد صد شکر که امتحان به پایان آمد از لطف خداوند خلیل الرحمن یک عید بزرگ به نام قربان آمد . . .


نگارا عید قربان است قربانت شوم یا نه ؟ نگفتی یک دمی آیا که مهمانت شوم یا نه ؟ برای طوف کویت جامه احرام بر بستم گدای دوره گرد گوشه خوانت شوم یا نه ؟ عید قربان بر همگان مبارک


یک شاخه گل سپید تقدیم تو باد .. رقصیدن برگ بید تقدیم تو باد .. تنها دل تنگیست سرمایه ی من .. آن هم شب پاک عید تقدیم تو باد .. عید قربان مبارک ..


ای عزیزان به شما هدیه زیـــــــــزدان آمد عید فرخنـــــــده ی نورانی قربـــــــــان آمد حاجیان سعی شما شد به حقیقت مقبول رحمت واسعــــه ی حضــرت ســـبحان آمد . . .


خاک عرفات را، آب زمزم را کوه حرا را … جرات ابراهیم و طاقت اسماعیل را … وصال معشوق را صاحب کعبه نصیبت کند … عید سعید قربان خجسته باد


عید قربان عید عبادت و بندگی و عید اطاعت از قادر یکتا برشما مبارک باد . . .!!!


نغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد باده خرم عید است که در ساغر شد روز عید است، سوی میکده آیید به شکر که ببخشند هر آنکس که در این دفتر شد . . . عید قربان، پر شکوهترین ایثار و زیباترین جلوه ی تعبد در برابر خالق یکتا بر شما مبارک


عید قربان زنده دارد یاد قربان گشتگان را پاسداران و اسیران و به خون آغشتگان را خیز و در این عیدقربان سوی قربانگاه رو کن معنی بیت و حرم را در شهادت جست وجو کن . . .


نشانم ده صراط روشنم را خودم را، باورم را، بودنم را خداوندا من از نسل خلیلم به قربانگاه می آرم «منم» را عید سعید قربان بر رها کنندگان نفس و پیروان حضرت ابراهیم (ع) مبارک


ای منای معرفت دل هایتان روی جانان شمع محفل هایتان در هوالهو خویش را فانی کنید عید قربان است قربانی کنید


زندگی تان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاکی چشمه زمزم مبارک باد عید قربان، نماد بزرگترین جشن رهایی انسان از وسوسه های ابلیس


زندگی تان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاکی چشمه زمزم عید قربان مبارک


همچو ابراهیم دیدم شکل قربانی به خواب شکر الله بی عوض مقبول شد قربان من عید قربان خجسته باد


عید قربان گرچه آیین خلیل آزر است ملت اسلام را امروز زیب و زیور است حبّذا عیدی که سرخ از خون قربانی او گونه اسلام و روی ملت پیغمبر است . . .


همچنین بخوانید:  فال کلیکی ، سرگرمی جالب

شعر کوتاه به مناسبت عید قربان

شعر کوتاه به مناسبت عید قربان


اتمام حجت کردم طاقتم طاق شده درد فراق، وصل تو را می طلبد این عید قربان، قربان تو می شوم


عید قربان آمده ای دوستان شادی کنید یادی از پیغمبر توحید و آزادی کنید او که در راه خدا از مال و فرزندش گذشت با تبر بت‌های جهل و خود پرستی را شکست بنده پاک خدا و پیرو الله شد نامش ابراهیم بود اما خلیل الله شد عید قربان، عید فداکاری، ایثار، قربانی، اخلاص و عشق و بندگی مبارک


دستها را برده ام بالا خدایم را صدا کردم، نمیدانم چه میخواهی، ولی امشب برای تو، برای رفع غمهایت، برای قلب زیبایت، برای آرزوهایت، به درگاهش دعا کردم پیشاپیش عید سعید قربان مبارک


عید قربان، یعنی فدا کردن همه «عزیزها» در آستان «عزیزترین»، و گذشتن از همه وابستگی ها به عشق مهربان ترین.


و ابراهیم، اسماعیلش را قربانی کرد… و حسین، اکبرش و اصغرش و قاسمش و عباسش و همه چیزش را … عید قربان مبارک.


عید قربان زنده دارد یاد قربان‌گشتگان را پاسداران و اسیران و به خون آغشتگان را خیز و در این عید قربان سوی قربانگاه رو کن معنی بیت و حرم را در شهادت جست‌وجو کن عید سعید قربان، جشن رهیدگی از اسارت نفس بر شما دوست بزرگوارم مبارک


عید قربان، عید شرافت بنی آدم است و کرامت انسانی اش؛ جشن رها شدن از قید پدرانی است که جان فرزند خویش را نذر قربان گاه ها می کردند.


ز اسماعیل جان تا نگذری مانند ابراهیم به کعبه رفتنت تنها نماید شاد شیطان را کسی کو روز قربان، غیر خود را می کند قربان نفهمیده است هرگز معنی و مفهوم قربان را


بر پیکر عالم وجود جان آمد / صد شکر که امتحان به پایان آمد از لطف خداوند خلیل الرحمن / یک عید بزرگ به نام قربان آمد . . . عید سعید قربان مبارک


سربلندی ابراهیم آرامش اسماعیل امیدواری هاجر عطر عرفه وبرکت عید قربان رابرایتان آرزومندم امیدوارم امروز غمهایت قربانی شادیهایت گردد.


زندگی‌تان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاکی چشمه زمزم عید قربان، نماد بزرگترین جشن رهایی انسان از وسوسه‌های ابلیس مبارک


ای تو جان نوبهاران، خوش رسیدی، خوش رسیدی! ای تو شور آبشاران، خوش رسیدی، خوش رسیدی! آمدی چون ماه تازه، تیغ بر کف، خنده بر لب آمدی ای عید قربان! خوش رسیدی، خوش رسیدی! عید سعید قربان، عید اطاعت از قادر یکتا بر بندگان درگاه حضرت حق مبارک


عید قربان، پرشکوه‌ترین ایثار و زیباترین جلوه تعبد در برابر خالق یکتا بر قبول شدگان امتحان الهی مبارک


بندگی کن تا که سلطانت کنند تن رها کن تا همه جانت کنند سر بنه در کف، برو در کوی دوست تا چو اسماعیل، قربانت کنند بگذر از فرزند و مال و جان خویش تا خلیل الله دورانت کنند عید سعید قربان، جشن تقرب عاشقان حق بر شما مبارک


بندگی کن تا که سلطانت کنند تن رها کن تا همه جانت کنند سر بنه در کف، برو در کوی دوست تا چو اسماعیل، قربانت کنند بگذر از فرزند و مال و جان خویش تا خلیل الله دورانت کنند عید قربان مبارک


بوی عید آید همی از موی مشک افشان تو کام دل خواهم به جان از لعل چون مرجان تو در شبان تیره بینم تا سحر چون صبح عید بزم دل گردیده روشن از رخ رخشان تو


عید قربان عیدی که یاد بود خاطره است خاطره یک پدر و قصه یک پسر عیدی که یاد بود ابراهیم خلیل است عیدی که قصه ایثار اسماعیل بیائید به یاد بود بابای ابراهیم به قربان گاه برویم و الله اکبر را زمزمه کنیم


همچنین بخوانید:  فال کلیکی ، سرگرمی جالب

جملات کوتاه در مورد عید قربان

شعر کوتاه به مناسبت عید قربان


عید قربان با نماز و عبادتش با ذکر و دعایش با قربانى و صدقات و احسانش بسترى براى جارى ساختن مفهوم عبودیت و بندگیست این عید بندگی پیشاپیش بر شما مبارک


برد ابراهیم اسماعیل قربانی کند هدیه در راه خدا ان دلبر جانی کند هستی او بود اسماعیل او اثبات کرد بنده باید در ره حق هستی افشانی کند عید قربان مبارک


عید قربان است یا عید عنایات خداست عید عشق و عید ایثار و مناجات و دعاست ذات حق با میهمانانش گرفته جشن عید مرکز این جشن نورانی بیابان مناست عید سعید قربان، عید نزدیک شدن دل‌ها به قرب الهی بر همه مسلمانان مبارک


عید قربان عید نور و بندگیست عید انسانیت و بالندگیست عید آزادی ز قید و بند جان از تعلق ها رها تا بی نشان عید قربان مبارک


عید قربان است و تو باید اسماعیلت را قربانی کنی اسماعیل تو چیست؟معشوقت؟ خانواده ات؟ آبرویت؟ ، شغلت؟ پولت؟  جانت؟ . . . نیازی نیست كه كسی بداند ، باید خود بدانی و خدا


عید ایمان و امتحان، عید ایثار و احسان، عید قربت و قربان، عید خلیل رحمان، عید شکست شیطان بر جنابعالی و خانواده محترمتان مبارک.


خوشا آنان که با حق آشنایند مطیع محض فرمان خدایند چو ابراهیم اسماعیل خود را فدای امر الله می نمایند عید سعید «قربان»، جشن «تقرب» عاشقان حق مبارک


بابام از کل 124 هزار پیامبر، فقط از یه نفر الگو گرفته اونم حضرت ابراهیمه ! که به بچش به چشم گوسفند نگاه میکنه ! پیشاپیش عید قربان مبارک


لباس احرام و طواف کعبه ام به گرد چشم حضرت دوست که هرانچه دارم و داشته ام بستهِ تبسم آن لبهای اوست عید قربان مبارک


عید قربان عیدی که یاد بود خاطره است خاطره یک پدر و قصه یک پسر عیدی که یادبود ابراهیم خلیل است عیدی که قصه ایثار اسماعیل بیائید به یاد بود بابای ابراهیم به قربان گاه برویم و الله اکبر را زمزمه کنیم


نزول فیض رب‌العالمین است حلول «عید قربان» در زمین است فرارسیدن عید شکوفایی ایمان و یقین بر مسلمانان جهان مبارک


همزمان با عید قربان دلت را قربانی محبت ،عشق ،صمیمیت و مهربانی من کن .


عید قربان است ای یاران گل افشانی کنید در منای دل وقوف از حج روحانی کنید تا نیفتاده است جان در پنجه گرگ هوا گوسفند نفس را گیرید و قربانی کنید فرا رسیدن عید سعید قربان بر همه بندگان خالص الهی مبارک


خدایا قسمت می دهم هر لحظه کمکم کنی تا نفسم را به قربانگاه درگاهت عرضه کنم و تو قربانی شدن و نلرزیدن و نلغزیدن را عنایت فرما. *عید سعید قربان مبارک*


ندا آمد که ابراهیم، بشتاب رسیده فرصت تعبیر آن خواب به شوق جذبه عشق خداوند برآ، از آب و رنگ مهر فرزند عید نزدیک شدن دل‌ها به قرب الهی بر همه مسلمانان مبارک


خدایا! تقدیر خوبان را آنگونه زیبا بنویس که سال آینده در چنین روزهایی در سرزمین وحی حضور یابند. عید سعید قربان بر شما و خانواده محترمتان مبارک


قربان، یاد بود بی همتای سر سپاری ابراهیم و اسماعیل در برابر پروردگار و معجزه بی‌بدیل سخاوت و مهربانی ذات حق تعالی بر تمامی مهربانان و بندگان خوب خدایی مبارک


همچنین بخوانید:  فال حافظ ، متن و صوت ، تعبیر و تفسیر

پیام کوتاه مخصوص عید قربان

پیام کوتاه مخصوص عید قربان


عید قربان که پس از وقوف در عرفات و مشعر و منا فرا میرسد عید رهایی از تعلقات است رهایی از هر آنچه غیر خدایی است در این روز، اسماعیل وجود را یعنی هر آنچه بدان دلبستگی دنیوی پیدا کردیم قربانی کنیم تا سبکبال شویم


ذبح کن شیطان جهلت، وقت قربانی رسید. عید قربان مبارک.


عید است و زمان ذوب ایمان شدن است در راه خدا ذبیح و قربان شدن است از صحن و حریم کربلا تا به منا جان شیفته فدای جانان شدن است


عاشقان یکبار دیگر عید قربان آمده عید ابراهیم و اسماعیل و قرآن آمده دست ابراهیم و اسماعیل عیدی میدهد شکر ،واجب گشته بر ما نور، مهمان آمده


چرخ زدم چه ناگاه، نور شدم چه راحت روح من از مدینه ست، خاك من ازخراسان کیست برابر من ؟ ان سوی مشعر من کشته ی ان نگاهم در شب عید قربان عید سعید قربان مبارک


ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﻻﯾﻖ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﻮ ﮔﺮﺩﻡ ﺩﻟﺸﺎﺩﻡ ﺍﮔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮ ﮔﺮﺩﻡ ﺫﺑﺤﻢ ﻧﮑﻦ ﺁﻫﺴﺘﻪ،ﺑﮑﺶ ﺭﻭﯼ ﮔﻠﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺗﻮ ﮔﺮﺩﻡ


عید قربان جلوه گاه تعبد و تسلیم ابراهیمیان حنیف است و فصل قرب مسلمانان به خداوند در سایه عبودیت   عید شما مبارک


عید قربان اَست عزیزم ،جان به قربانِ تو باد شادی و عشق و اُمید ، مهمانِ دامانِ تو باد زندگانی اَز برایت ، سنگِ اِتمامی نهَد عیش و عِشرت تا به آخر ، گوش به فرمانِ تو باد


شوق دیدار قرار از دل ِ بیمار زدست / هی به تن ؛ حال ِ دل ِ زار نبینی چه نشست گفتمش خیز بپا موسم ِ حج ؛ چون دگران / خانه را سیر تماشا ؛ دلِ معشوقه پرست


ای منای معرفت دل هایتان روی جانان شمع محفل هایتان در هو الهو خویش را فانی کنید عید قربان است قربانی کنید


عید من، جانان من ، بازا که قربانی کنم دل فدای آن دو زلفان پریشانی کنم عید قربان شد و هر کس میدهد قربانیش من جهانم را فدای یار جانانی کنم عید قربان مبارک


عید قربان آمد و من هم شدم قربانیت گرچه من دعوت ندارم آمدم مهمانیت مفلسم آهی ندارم در بساطم ناگزیر این دل صد پاره و چشمان تر ارزانیت   عید قربان مبارک


در موعود نگاه زیبایت، اسماعیل شده ام که قربانی چشم های روشنت باشم بگو کدام قربانگاه را برای آخرین نفسم برگزیده ای ای خلیل من !


بگذر از فرزند و جان و مال خویش تا خلیل اللّه ِ دورانت کنند سَر بِنه بر کف، برو در کوی دوست تا چو اسماعیل، قربانت کنند . . .


عید قربان به حقیقت ز خداوند کریم آفتابی به شب ظلمت انسان آمد جمله دلها چو کویری ست پر از فصل عطش بر کویر دل ما، نعمت باران آمد


کویر خشک حجاز است و سرزمین مناست مقام اشک و مناجات و سوز و شور و دعاست به هرکه می نگرم در لباس احرامش دلش به جانب کعبه ‌ست، رو به سوی خداست عید قربان مبارک


عاشقان را گر تو فرمان بر نثار جان دهی، بر سر کوی تو، هرشب عید قربان می شود.


همچنین بخوانید:  فال تاروت کبیر
اس ام اس ادبی و رسمی مخصوص عید قربان

اس ام اس ادبی و رسمی مخصوص عید قربانعید قربان عید ذبح میوه دل ابراهیم و ایثار سبز اسماعیل عید برآمدن انسانی نو از خویشتن خویش عید رهیدگی از اسارت نفس مبارک


بارالها؛مقدر فرما انچه ذبح می‌شود نفسانیت من باشد به پای ربانیت تو… عید بر شما و خانواده محترمتان مبارک


اسماعیل که هیچ چه خواهش‌های نفسانی که برای تو قربانی نکردیم و چه نعمت‌های آسمانی که هر روز برای‌مان فرستادی قربانت شوم که این‌قدر کریمی! عید قربان مبارک عیدقربان، روز اوج بندگی و تجلی ایثار ابراهیمی مبارک.


طلوع عید بزرگ و مبارک اضحی فروغ وحدت و توحید داده بر دلها ز خاک پاک منا سرکشد به دامن عرش نوای زمزمه گرم عاشقان خدا عید قربان مبارک


کاش جایِ گوسفندی در منا ذبح می کردیم “خود” را بی صدا کاش قربانی شود در ما غرور این منیّت ، این هوس ، این ادّعا خالی از حرص و طمع گردیم اگر می شویم آکنده از عشقِ خدا عیدِ قربانِ من آن روزی بوَد که رها گردم از این نفس و هوا


چرخ زدم چه ناگاه، نور شدم چه آسان روح من از مدینه ست، خاک من از خراسان کیست برابر من؟ آن سوی مشعر من کشته آن نگاهم در شب عید قربان نذر دلم کن امشب سلسله الذهب را چیست به غیر زنجیر سلسله‌های عرفان این تب لیلة القدر یا تب عید اضحی ست این شب عید فطر است یا شب عید قربان؟ عید قربان، یادآور زیباترین نمونه تعبد انسان در برابر خداوند متعال مبارک


چند روز دیگه بیشتر زنده نیستی، از فرصتی که داری لذت ببر گوسفند عزیز، پیشاپیش فرا رسیدن عید قربان رو بهت تسلیت می گم


سلام خوبی؟ الان کجایی؟ راستی بهت تبریک می گم واقعا باید خوشحال باشی نه؟ کاری که تو کردی واقعا شاهکار بود خیلی خیلی حرفه ای هستی هیچکی فکرشم نمی کرد بتونی دیروز از زیر تیغ فرار کنی تو باعث افتخار بقیه گوسفندایی


نـزولِ فیـض رب العـــــالمین است حـلولِ عیـــــد قـــــربان در زمیـــــن اســــت عید قربان مبارک


عید قربان آمد ای جانم به قربان تو باد جان من ای همدم من برخی جان تو باد عید قربان است و بهتر نیست زین عیدی مرا در چنین عیدی دل و جانم به قربان تو باد


عید قربان آمد و باز آ که قربانت شوم همچو اسماعیل به فرمان خدا رامت شوم حاجیان اندر دیار کعبه گشتند مهمان میزبان من بیا تا من که مهمانت شوم


عیدِ قـربان است قربانی کنیم چاره ای بر نفسِ شیطانی کنیم گر رضایِ حق را ما طالبیم قلب و روحِ خـود رحمانی کنیم


عید قربان باشد و هنگام قربانی شدن در نگاه مهربانان وقت مهمانی شدن از علی خواهم شرابی تا که سر مستم کند جرعه ای خواهم از آن دریای عرفانی شدن ساغر ما را علی امشب لبالب می کند آری آری از علی باشد فراوانی شدن شیعه را با عشق مولا می توان اندازه کرد شیعه با عشق علی داند مسلمانی شدن می شود با هر نگاهی عشق را معنا نمود گر نباشد چشم دل را میل شیطانی شدن


عید سعید «قربان»، جشن «تقرب» عاشقان حق مبارک


چرخ زدم چه ناگاه، نور شدم چه آسان روح من از مدینه ست، خاك من ازخراسان کیست برابر من ؟ آن سوی مشعر من کشته ی آن نگاهم در شب عید قربان عید سعید قربان مبارک


خوشا «ذی‌الحجه» روز عید قربان شروع داستان عشق و ایمان


دل سفر کن در منا و عید قربان را ببین چشمه‌های‌ نور و شور ان بیابان را ببین گوسفند نفس رابا تیغ تقوا سر بِبُر پای تا سر جان شو و رخسار جانان را ببین عید سعید قربان مبارک


عید را بهانه کنیم تا به همه کسانی که دوستشان داریم سلامی بکنیم ، نام شما در اندیشه و مهرتان در قلب ماست . . . عید قربان بر شما مبارک


یک شاخه گل سپید تقدیم تو باد ... رقصیدن برگ بید تقدیم تو باد ... تنها دل تنگیست سرمایه ی من ... آن هم شب پاک عید تقدیم تو باد ... عید مبارک


الهى قرار دلهاى بیقرار ما باش فراوانى را در زندگیمان جاری وجودمان را لبریز آرامش ثروتمان را فزونی و قلبهایمان را پر از عشق کن عید قربان مبارک


شادی امروز است مهمان شما حق همیشه حافظ جان شما بر شما تبریک عید عارفان جان مایی جان به قربان شما


عید قربان است و میخواهم که قربانش شوم سر نهم بر پای او قربان چشمانش شوم


ای خلیل الله اسماعیل تو از آن ماست تا قیامت زنده این سنت به صحرای مناست غم مخور گر زنده برگردید اسماعیل تو مقتل ذبح عظیم ما منای کربلاست


همچنین بخوانید:  فال تاروت کبیر

اگه بخواید میتونید راحت تر دوباره این صفحه رو پیدا کنید

کافیه لیست فال ها و طالع بینی ها را در شبکه های زیر داشته باشید
تلگرام سروش روبیکا آی گپ ایتا بله
تلگرام سروش روبیکا آی گپ ایتا بله

فال قهوه
فال قهوه
طالع بینی ازدواج
طالع بینی ازدواج
کف بینی آنلاین
کف بینی آنلاین
Copyright © 2014 - 2023 | تمامی حقوق این وب سایت برای simafun.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:simafun.ir | نقشه سایت